ZÁVODNÍ TÝM BASIC

 ZÁVODNÍ TÝM

 

 Děti se učí základní kroky aerobiku, gymnastiky, lehké akrobacie a začínají cvičit své první choreografie.

Kromě výše uvedených se v choreografiích kombinují různé taneční styly. 

Se svými skladbami se účastní nejen republikových soutěží.

 

Velký důraz je kladen především na správné držení těla, kterého lze dosáhnout správným posilováním a kvalitním strečinkem vhodným pro tento věk. V lekcích se opět využívá všestranně rozvíjejících aktivit, které podporují pohybové schopnosti dětí – rychlost, obratnost, pohybovou koordinaci apod.

 

Tato skupina je dále rozdělena do dvou výkonostních skupin.

 

Tréninky probíhají 2x týdně. Obě lekce jsou povinné.

 

Podmínkou přijetí do závodního týmu je účast na soutěžích, soustředěních a vystoupení. 

 

 

úspěchy našich dětí na soutěžích - zde    

 

 

 

 dětský den, případně jiné soutěže

l        Zlepšení síly formou posilování

l        Zlepšení pohyblivost strečinkem

l        Zařazení různých tanečních stylů (street, klasika, hiphop dle zájmu)

l        „Olympiáda“ - test fyzičky

 

Naším cílem je, aby děti měly radost z pohybu, dobrý pocit z toho,co zvládly a těšil

Navštivte naši stránku na Facebooku!
Navštivte náš videokanál na Youtube!

Funatic