ZÁVODNÍ TÝM MINI 3-6

 ZÁVODNÍ TÝM MINI

 

Děti se učí základní kroky aerobiku, gymnastiky, lehké akrobacie a začínají cvičit své první choreografie.

Kromě výše uvedených se v choreografiích kombinují různé taneční styly. 

Se svou skladbou se zúčastní 2-3 soutěží během školního roku.

 

Velký důraz je kladen především na správné držení těla, kterého lze dosáhnout správným posilováním a kvalitním strečinkem vhodným pro tento věk. V lekcích se opět využívá všestranně rozvíjejících aktivit, které podporují pohybové schopnosti dětí – rychlost, obratnost, pohybovou koordinaci apod.

 

Povinné jedno víkendové jednodenní soutředění za pololetí.

 

 

 

Navštivte naši stránku na Facebooku!
Navštivte náš videokanál na Youtube!

Funatic