FUNATIC TÝM MINI 3-6

 ZÁVODNÍ TÝM

 

 Děti se učí základní kroky aerobiku, gymnastiky, lehké akrobacie a začínají cvičit své první choreografie.

Kromě výše uvedených se v choreografiích kombinují různé taneční styly. 

Se svou skladbou se zúčastní 2-3 soutěží během školního roku.

 

Velký důraz je kladen především na správné držení těla, kterého lze dosáhnout správným posilováním a kvalitním strečinkem vhodným pro tento věk. V lekcích se opět využívá všestranně rozvíjejících aktivit, které podporují pohybové schopnosti dětí – rychlost, obratnost, pohybovou koordinaci apod.

 

Povinné jedno víkendové jednodenní soutředění za pololetí.

 

Tréninky probíhají 2x týdně. Obě lekce jsou povinné.

 

Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic