více článkůAnglická miniškolka „Peek-a-boo“

“Milí rodiče, rádi bychom Vás pozvali do našíanglické  miniškoličky.”

 

Anglická miniškolka „Peek-a-boo“


Věděli jste, že předškolní děti vstřebávají cizí řeč stejně jako tu mateřskou? Zpestřete svým dětem školkový týden a nechte je proniknout do tajů angličtiny. Každé úterý a čtvrtek dopoledne v anglické miniškolce „Peek-a-boo“.Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma!


!!!! ON -LINE PŘIHLÁŠKA NA KURZY !!!!  

 

 

Dotazy : Anglická miniškolka: Lucie Koukolová 721 881 434 

 

Co to je:

Dopolední školička s angličtinou je výukový program pro předškolní děti, který probíhá dvě dopoledne v týdnu. Celý program je veden v angličtině ve spojení s hudebními, výtvarnými a pohybovými aktivitami. Program je vhodný pro všechny zvídavé kluky a holky, kteří chtějí nenásilně a hravou formou proniknout do základů angličtiny.

 

Pro koho:           

Program je určen pro děti ve věku  3-6 let; maximální počet je 6 dětí ve skupině.  Znalost angličtiny pro nástup do programu není nutná.

 

Kdy:

od 4.2.2020 do 26.5.2020 + 2.6. je lekce vyhrazená pro náhrady (= tzn. v ceně je 1 náhrada za pololetí) vždy v  úterý od 8:30 do 12h. V případě volné kapacity je možné nastoupit v průběhu roku.

 

Kde: 

Program probíhá v prostorách klubu Funatic Club, Krajířské náměstí 1762, Brandýs n.L.

 

Cena:   

450,-/dopoledne. Platba se provádí jednorázově vždy na celé pololetí. V případě potřeby lze platbu rozvrhnout do 2 splátek. V ceně je 1 náhradní lekce, které lze využít v případě předem omluvené absence dítěte.

V ceně: výukové materiály, potřeby na tvoření, hygienické potřeby.

Cena nezahrnuje: svačinu a pitný režim

 

Organizace dne:               8:30-9:00 příchod dětí

                                               9:00-11:30 řízená činnost střídaná s volnou hrou a pobytem venku

                                               11:30-12:00 vyzvedávání dětí

 

 

Kvalifikace a zkušenosti lektorky – Mgr. Lucie Koukolová: 

Jako lektorka mám za sebou téměř dvacetiletou praxi s dětmi i dospělými. Jako překladatelka a tlumočnice jsem působila v Paříži, Dublinu i v Evropském parlamentu v Lucemburku. Po narození mých zvídavých kluků jsem se více začala věnovat výuce předškolních dětí a působila jsem jako průvodkyně v rodinném klubu a lektorka jazyků. Z vlastní zkušenosti vím, že předškolní věk je jedinečné období, které umožňuje dětem naučit se cizí jazyk zcela přirozenou a nenásilnou formou.

 

Proč angličtina v předškolním věku?

Děti jsou v tomto životním období schopny vstřebávat cizí řeč stejným způsobem jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně.

V tomto věku děti ještě nerozlišují mezi hrou a učením – učí se vlastně neustále, aniž by si toho byly vědomy, učení je pro ně hrou a zábavou. Aby tomu tak bylo i u nás, využíváme v našem programu celou řadu obrázkových karet, her, písniček, videí, příběhů a dalších pomůcek

Usilujeme o to, aby se děti jazyk učily pro ně tou nejpřirozenější metodou – pomocí prožitků a svých smyslů. Prostřednictvím pohybových aktivit, možnosti věci vidět, osahat si je a vyzkoušet si je na vlastní kůži dětem zprostředkováváme zcela autentickou formu učení.

Během programu se s dětmi snažíme mluvit neustále anglicky, takže zcela přirozeným způsobem vstřebají běžné obraty (pojď sem, sedni si, podej mi, napijeme se, děkuji, prosím atp.). Angličtinu používáme při všech denních činnostech – při tvoření, zpívání, svačince, pohybových aktivitách, pobytu venku…

K co nejlepšímu rozvoji dovedností přispívá také malý počet dětí ve skupince (max. 6 dětí), čímž je zajištěn skutečně individuální přístup ke každému dítěti. V programu využíváme prvky Montessori pedagogiky.

 

 

 


Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic