Přihláška

Akce: Hýbej se s Funaticem!
Termín: 27.10.2018

Dospělí nebo zákonný zástupce přihlašovaného dítěte (dospělí, rodič)Přihlašovaná dítě - vyplňte v případě účasti dítěte (pouze jedno)Datum narození přihlášeného
Rodné číslo (pro potřeby pojištění)
AdresaObjednávka:
Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic