InstruktořiMonika Fantová

Monika Fantová

Akreditace:

duben 2008 Face Czech s.r.o. Praha Inspiration Day - Aerobics, Step a Body Styling

 únor 2008 Face Czech s.r.o. Praha * Dětský diplom - Aerobic a hry pro ty nejmenší

únor 2008 Face Czech s.r.o. Praha * Dětský diplom - Jak pracovat s většími dětmi

2007 – 2008 Fit klub Heleny Jarkovské Praha * Profesionální licence – Profi Instruktor Aerobiku Rekvalifikační vzdělávací program – certifikovaný instruktor aerobiku I.stupně

září 2010 Jumping ČR Praha * Jumping diplom

září 2013 Fitness club Hanky Kynychové Praha * Instruktor Břišní pekáč

duben 2016 Fit Club Heleny Jarkovské Praha * Instruktor Tri Body * Instruktor skupinových lekcí * Prodloužení Profesionální licence – Profi Instruktor Aerobiku Rekvalifikační vzdělávací program – certifikovaný instruktor aerobiku I.stupně – NEOMEZENÉ

duben 2016 BOSU Praha * Bosu Complete CertificationNavšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic