ZÁVODNÍ TÝM

ZÁVODNÍ TÝMY

 

Děti se učí základní kroky aerobiku, gymnastiky, lehké akrobacie a začínají cvičit své první choreografie.

Kromě výše uvedených se v choreografiích kombinují různé taneční styly. 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom aby se děti zúčastnili různých tanečních soutěží během školního roku a případně vystoupení kam bude Funatc Club pozván.

 

Velký důraz je kladen především na správné držení těla, kterého lze dosáhnout správným posilováním a kvalitním strečinkem vhodným pro tento věk. V lekcích se opět využívá všestranně rozvíjejících aktivit, které podporují pohybové schopnosti dětí – rychlost, obratnost, pohybovou koordinaci apod.

 

Pro zlepšení technik a kondice jsou povinná soustředění dle plánu - viz kalendář akcí  pro jednotlivé úrovně.

  

 

Těšíme se na Vás 

 

 

Navštivte naši stránku na Facebooku!
Navštivte náš videokanál na Youtube!

Funatic