RODIČE S DĚTMI 2 měsíce-3 ROKY

Zdravě vedená pohybová aktivita je důležitá už pro ty nejmenší. Proto ve FUNATIC CLUBU  začínáme cvičení již s dětmi od 2 měsíců. Rodiče cvičí společně s dětmi. Děti se učí formou her, různých písniček a říkadel základní pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a cítění hudby.


Ke K správnému vývoji dítěte je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn těla). Dostatek příležitosti k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působní na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. Děti zároveň těší společné aktivity s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o své vrstevníky. Ideální aktivitou je tedy CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.


Děti cvičí společně s rodiči (prarodiči apod.), jejich spolupráce je nezbytná a při cvičení je vždy kladen důraz na dobrovolnost ze strany dítěte. Rovněž různá náčiní (velké a malé míče, obruče aj.). Cvičení v lekcích rozvíjí pohybové dovednosti dětí, zlepšuje se jejich koordinace, prostorová orientace apod.

 

Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic