Gymnastická průprava 7+ a pokročilí

Gymnastická příprava bývá nazývána také akrobatickou přípravou, případně motoricko-funkční přípravou. Společným cílem je všeobecná pohybová připravenost jedinců, která by měla být základem pro potenciální vysokou výkonnost. Jde tedy o všestranný rozvoj pohybových funkcí vedoucí k účelnému, ekonomickému pohybu. Gymnastická příprava může být chápána jako pohybový základ neboli stavební kámen pro vytvoření technických návyků a jejich mechanismů přenosu do konkrétních pohybových dovedností. Je již zcela zřejmé, že cílem gymnastické přípravy není pouze připravenost jedince pro gymnastický výkon, ale i široké spektrum uplatnění v mnoha druzích sportu, ať rekreační, výkonnostní či vrcholové úrovně. Příprava respektuje přístup od obecného ke speciálnímu a funguje jako otevřený systém činností, s cílem pozitivně ovlivňovat a rozvíjet pohybový projev jedince, ovlivňující optimální vývoj s důrazem na získání, udržení a zvýšení tělesné zdatnosti. Gymnastická příprava je koncipována zejména pro všestranný rozvoj dětí, ale logicky se liší dle požadavků konkrétních sportovních odvětví.
 
VELMI VHODNÉ CVIČENÍ NEJEN PRO ZÁVODNÍ TÝMY! 
Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic