Dětský AEROBIC 3-6 let - KURZ

Postupná příprava dětí na klasické hodiny aerobiku, úplné rozvinutí všech motorických schopností.

Učení všech prvků aerobní abecedy. Příprava na nesoutěžní aerobic master class.

Děti mají v rámci kurzu připraveno spoustu dalších sportovních aktivit jako např. orientační běh, či soustředění.


Děti se seznamují s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel se učí nejzákladnější kroky z aerobiku. Formou vhodnou pro tento věk protáhnou svaly, které udržují správné držení těla, a posílí základní svalové skupiny. 

Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic