Dětská SEBEOBRANA 7+ - KURZ

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí osvojit základy sebeobrany a umět si poradit s případným útočníkem.
Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic