Dětská SEBEOBRANA 6 - 10 let - KURZ

Hlavním cílem systému sebeobrany pro děti  je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví,
fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Z řad civilistů
tedy nejen dospělé ale i děti.
Sebeobrana pro děti je určena dívkám i chlapcům a má za cíl naučit je jak se
vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a
respekt.
Sebeobrana pro děti je obranný systém s dynamickým programem, který učí děti reálné
sebeobraně v přátelské atmosféře, kde se naučí, jak se ochránit za různých okolností. Tyto
situace jsou simulovány formou hry. Kurz je zaměřen na pohybové dovednosti, rovnováhu,
reakční čas, vytrvalost, reflexy a techniky sebeobrany. Motivuje ke zlepšení jejich celkové
úrovně fitness a obohacuje je o zásadní životní dovednosti, jež dají dítěti náskok v přípravě
na výzvy, které na něj čekají v nepříliš vzdálené budoucnosti. Pozornost je věnována prevenci
agresivity a rozpoznávání nebezpečných situací.
Program je kreativní, přemýšlivý a navržen tak, aby studenti mohli vidět svůj pokrok a být
hrdí na svůj růst.

 

U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, celkovou
pohyblivostí a obratností. Během učení jsou hry opatrně protkány pokyny a principy, jež
pomohou při řešení ohrožujících situací.

 

S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky. Starší
děti jsou schopny zpracovat více informací a rozvíjet jemnější motoriku technik. Ke konci
věkového spektra, se osnovy jednoduše přibližují těm pro dospělé

 

Sebeobrana  pro děti je speciálně upravená pro jejich potřeby a možnosti, jak fyzické tak
psychické: beroucí v potaz jak vyvíjející se kostru a celkovou anatomii dítě, tak citlivější
psychiku. Navzdory tématice sebeobrany a řešení ohrožení, je kladen důraz na zachování
dětství a pohody vyhýbáme se vyvolávání zbytečné míry strachu.
Sebeobrana pro děti je systém s dynamickým programem, který učí děti reálné sebeobranně.
Sebeobrana pro děti rozvíjí dětské schopnosti, sílu, vytrvalost a sebevědomí.
Sebeobrana posiluje mladé lidi v jejich vlastní image a posiluje zdravou sebedůvěru.
Sebeobrana je vynikající prostředek proti šikaně. Pokud víte, že se umíte bránit, je to z Vás
také cítit. To samo snižuje pravděpodobnost, že se dítě stane obětí šikany nebo že se ocitne v
podobně nepříjemné situaci.
Sebeobrana je především vynikající výcvik s fyzickou aktivitou.
Sebeobrana je vhodná pro chlapce i dívky.
výuka probíhá ve skupinách ale vždy s dostatečnou pozorností na jednotlivce a
individualitu


sestava treninku pro děti:
rozcvičení - prvky her, které plně zahřejí a protáhnou svaly

sebeobrana - hra s prvky reálných situací ve škole, venku nebo např. v MHD

dýchání - dokončovací cvičení s dechovou balancí na uklidnění organismu.

Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic