Instruktoři*Soutěž dětí

- většinou určeno pro závodní výběrové týmy

- na domácích soutěžích - se účastní děti i ze základních lekcích Navšťivte naší stránku na Facebooku!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!
Navšťivte naš videokanál na Youtube!

Funatic